Web trgovinom shop.autohrvatska.hr (u daljnjem tekstu „web trgovina“) upravljaju društvo

 

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.

Radnička cesta 182, 10 000 Zagreb

OIB: 23035642859

Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080263131

Temeljni kapital uplaćen u cijelosti 20.000.000,00 kuna

Uprava društva Alen Vuksan-Ćusa

Broj telefona: 01/616-7691

Adresa elektroničke pošte: webprodaja@autohrvatska.hr

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb; IBAN: HR4923600001101237287

OTP BANKA d.d., Split; IBAN: HR8424070001100369354

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d., Rijeka; IBAN: HR4824020061100464067

koja su društva pružatelji usluga e-trgovine (u daljnjem tekstu prodavač ili Auto Hrvatska).

Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad web trgovine, prava i obveze korisnika i trgovine te se njima uređuje poslovni odnos između prodavača i kupca.

Kupca obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje (predaje web narudžbe). Kupac se kod predaje narudžbe upoznaje s postojanjem općih uvjeta poslovanja i predavanjem narudžbe potvrđuje svoju upoznatost i pristanak na iste.

 

Jednokratnim upisom u web trgovinu putem emaila posjetitelj postaje gost web trgovine, a potvrđenom registracijom u web trgovini postaje član web trgovine. I gost i član web trgovine (u nastavku i korisnik) stječu pravo na kupnju u web trgovini.

Kod registracije u web trgovinu kao član shop.autohrvatska.hr, posjetitelj dobiva korisničko ime koje je jednako njegovom emailu i lozinku. Korisničko ime i lozinka člana shop.autohrvatska.hr nedvosmisleno su određeni i povezani s unesenim podacima.

 

Zbog prirode poslovanja putem interneta ponuda web trgovine često se i brzo ažurira te mijenja. Cijena u web trgovini prikazana je kao Web cijena. Web cijena vrijedi za sve korisnike web trgovine.

 

Kupoprodajni ugovor između prodavača i kupca u web trgovini sklopljen je u trenutku kada prodavač kupcu pošalje prvi email o potvrdi prijema narudžbe. Od toga su trenutka sve cijene i drugi uvjeti fiksni te vrijede za prodavača i za kupca. Kupac je osoba s podacima navedenima prilikom predaje narudžbe. Naknadno mijenjanje podataka o kupcu nije moguće.

Prodavatelj će naručenu robu dostaviti kupcu po primitku ukupne cijene robe i troškova dostave.

 

shop.autohrvatska.hr omogućava sljedeće načine plaćanja:

Plaćati možete prilikom preuzimanja, Internet bankarstvom ili po predračunu te karticama. Podržane su sljedeće kartice:  Visa Premium (jednokratno i do 6 rata), Diners (jednokratno i do 6 rata), Discover (jednokratno), DinaCard (jednokratno), MasterCard (jednokratno i do 6 rata za sljedeće kartice od Zagrebačke banke: MasterCard standard, MasterCard gold, MasterCard go! i MasterCard platinum karticama), VISA (jednokratno i do rata za Visa kartice Zagrbačke banke), Maestro (jednokratno i do 6 rata uz Maestro PBZ karticu, do 6 rata za Maestro kartice Erste Grupe (MB+)Izdavanje računa

Prodavač prilikom dostave naručenih artikala kupcu šalje račun u PDF formatu na email kupca.

Kupac je dužan provjeriti točnost podataka prije predavanja narudžbe.

 

Sve navedene cijene u katalogu internet trgovine uključuju PDV. Cijene proizvoda u internet trgovini podložne su promjenama i vrijede na dan narudžbe. U cijenu guma je uračunata ekološka pristojba za ekološko zbrinjavanje guma. Akcijske cijene (ukoliko su objavljene) vrijede do prodaje zaliha ili do kraja akcije. Unatoč golemim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju, ali i u slučaju da se cijena artikla promijeni tijekom obrade narudžbe, prodavač će omogućiti kupcu odustajanje od kupnje. Popusti, promotivni kodovi itd. u pravilu se ne zbrajaju. Popust kod pojedinačnog artikla i promotivni kod također se ne zbrajaju. Kodovi bonusa za popust ne mogu se zamijeniti za gotovinu.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

WSPay jamči ispunjavanje svih uvjeta određenih važećim propisima o zaštiti osobnih podataka za izvršitelje obrade osobnih podataka, a osobito poduzimanje svih potrebnih tehničkih, organizacijskih i sigurnosnih mjera a to naročito potvrđuje i PCI DSS L1 certifikatom.

 

Nakon predavanja narudžbe kupac dobiva obavijest emailom, da je narudžba primljena. Prodavač može za provjeravanje podatka ili zbog osiguravanja točnosti isporuke nazvati kupca na njegov kontaktni telefonski broj. Isporuka artikala koje prodavač nema na zalihi u vlastitom skladištu ovisi isključivo o dobavljaču i roku u kojem dobavljač može dostaviti artikle do prodavača. Ako je rok isporuke vrlo dug i kupac ne želi čekati, to može javiti prodavaču koji će artikl ukloniti iz narudžbe i kupcu vratiti već eventualno uplaćena sredstva, a ostale artikle iz narudžbe po izboru kupca ili isporučiti ili narudžbu u cijelosti stornirati.

 

Odabirom opcije izdavanja R1 računa, prihvaćate Uvjete poslovanja koji vrijede za pravne osobe i druge poslovne subjekte. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: trgovačkim društvima, obrtnicima i drugim poslovnim subjektima omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta. Nabrojani poslovni subjekti nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga, kao što vrijedi za kupce potrošače.

 

Prodavač ima pravo otkazati raskinuti ugovor ukoliko je prilikom kupnje došlo do tehničke greške za koju Prodavač ne odgovara. Zbog prirode interneta i informacijskih tehnologija nismo u mogućnosti jamčiti neprestan nesmetan rad web trgovine, programa za izračun cijena i obrade narudžbe. U slučajevima kada se jasno može vidjeti da je došlo do pogreške zadržavamo pravo na raskid ugovora.

 

Potrošač (fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti) ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja artikla jednostrano raskinuti ugovor, bez potrebe navođenja razloga svoje odluke. Rok počinje teći danom preuzimanja artikla.

Obavijest o jednostranom raskidu ugovora potrošač može dostaviti putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Obrazac korisnici mogu pronaći na sljedećem LINKU. Obrazac je moguće dostaviti i elektroničkim putem.

Artikl je potrebno vratiti prodavaču najkasnije u roku od 14 dana od kada je potrošač dostavio obavijest o raskidu.

Artikl potrošač mora vratiti neoštećen i u nepromijenjenoj količini i ambalaži. Potrošač ne smije koristiti artikl. Potrošač smije pregledati artikl i isprobati ga u opsegu koji je nužan za utvrđivanje stvarnog stanja. Sve drugo smatrati će se korištenjem artikla, što znači da potrošač time gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Trošak koji ide na teret potrošača ako odustane od ugovora je trošak vraćanja artikla.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora: Potrošač nema pravo na raskid Ugovora  ako je:

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
  • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
  • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
  • Potrošač nema pravo odustati od ugovora ako artikl nije primjeren za povrat zbog svoje prirode.

Povrat obavljenih uplata bit će izvršen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 14 dana od prijema obavijesti o odustajanju od ugovora, pod uvjetom da je roba vraćena prodavaču, odnosno, da je potrošač dostavio dokaz da je robu poslao natrag prodavaču.

Iznimno, prodavač neće izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio trgovac.

 

Artikli imaju jamstvo ako je tako navedeno na jamstvenom listu ili na računu. Jamstvo je valjano uz uvažavanje uputa na jamstvenom listu te uz podnošenje računa.

Proizvodi su podložni jamstvu u uvjetima uobičajene i pravilne uporabe. Prodavač  prihvaća odgovornost za neispravnosti proizvoda nastale u jamstvenom roku, ako se dokaže da su rezultat neispravnih materijala ili izrade.

Prodavač ne prihvaća odgovornost za oštećenja i neispravnosti  proizvoda koji su nastali kao rezultat:

 • Nestručne ugradnje i/ili neadekvatnog održavanja proizvoda
 • Nepoštivanje uputa za ugradnju i uporabu
 • Vanjska ili unutarnja mehanička oštećenja proizvoda

Prilikom pozivanja na jamstvo, kupac mora omogućiti da prodavač detaljno ispita proizvod i istraži uzroke nastanka neispravnosti u svojim servisima, uz obavezu kupca da dostavi proizvod, kao i sve potrebne informacije u vezi s nastalim problemom.

Svi proizvodi u jamstvu moraju biti vraćeni u kompletu. Prodavač pridržava pravo zamijeniti neispravni proizvod ili relevantne dijelove s proizvodom ili dijelom istovrijedne vrijednosti ili ga popraviti. Ako je potrebna zamjena, zamijenjeni proizvod ili sastavni dijelovi postaju vlasništvo prodavača.

U slučaju da proizvod zahtijeva popravak pod jamstvom, kupac snosi troškove prijevoza do servisne lokacije Prodavača i natrag do lokacije kupca. Prodavač neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak robe tijekom prijevoza proizvoda pod jamstvom do servisne lokacije Prodavača i natrag. Kupac snosi sav rizik i trošak eventualnih oštećenja ili gubitka u transportu. Prodavač neće biti odgovorno za bilo kakvu poslovnu štetu ili bilo koji drugi komercijalni ili ekonomski gubitak bilo koje vrste osim navedenih.

Ako prodavač utvrdi da na proizvodu ne postoji kvar koji je kupac prijavio za jamstvo, troškove ispitivanja proizvoda, dostave i druge nastale troškove snosi kupac. Prodavač isključivo snosi direktne troškove popravka ili zamjene proizvoda u ovlaštenom servisu, ali ne i ostale troškove prouzrokovane neispravnim proizvodom.

 

Sukladno odredbi članka 57. stavak 1. točka 12. Zakona o zaštiti potrošača, prodavač obavještava kupce potrošače o postojanju odgovornosti prodavača za materijalne nedostatke stvari, koju odgovornost uređuje Zakon o obveznim odnosima.


Nedostatak postoji:

 • ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

 • ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,

 • ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

 • ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,

 • ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,

 • ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora,

 • ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati,

 • ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,

 • ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili

 • ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

 

Dostava

Naručene proizvode dostavlja kurirska (dostavljačka) služba. Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske. Više o dostavi pronađite u odjeljku Često postavljena pitanja.

 

Web trgovina koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. shop.autohrvatska.hr za te svrhe koristi 128-bitni SSL certifikat koji je izdala ovlaštena organizacija.

 

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka možete pronaći u odjeljku Zaštita podataka. Korisnik je dužan dati svoje osobne podatke u ispravnom i točnom obliku te je dužan obavijestiti trgovca o promjeni podataka. Prihvaćanjem ovih uvjeta Korisnik potvrđuje da su njegovi osobni podaci ispravni.

 

Prodavač se po svojim najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na njegovim web stranicama. Unatoč tome, karakteristike artikla, rok isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da shop.autohrvatska.hr ne uspije ispraviti podatke na web stranicama. U takvom slučaju, shop.autohrvatska.hr će kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od ugovora ili zamjenu naručenog artikla.

shop.autohrvatska.hr ima mogućnost odustajanja od ugovora i ako se utvrdi očita pogreška (Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske). Očitom pogreškom smatra se pogreška u bitnim karakteristikama i sve zablude koje se prema praksi u trgovini ili namjeri kupaca smatraju odlučujućima i koje prodavač u slučaju znanja ne bi potvrdio, odnosno sklopio ugovor. To uključuje i očite pogreške u cijeni.

 

U slučaju nejasnoća i/ili problema, kupac s prodavačem može stupiti u kontakt na broj telefona 08001952 ili emailom na adresi webprodaja@autohrvatska.hr.

Ovim putem Vas obavještavamo o svojoj dobroj volji da svaki spor riješimo mirnim putem sporazumno kao i Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU putem linka:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

Želimo vam puno ugodnih i povoljnih kupnji! Uvjeti se primjenjuju od 1.6.2019. godine.