Pravila privatnosti

Web trgovinom https://shop.autohrvatska.hr (dalje u tekstu: Web trgovina) upravljaj društvo:

AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o., Radnička cesta 182, 10 000 Zagreb, OIB: 23035642859, Upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080263131, Broj telefona: 0800 1952, Adresa elektroničke pošte: webprodaja@autohrvatska.hr koja su društva pružatelji usluga e-trgovine (u daljnjem tekstu prodavač ili Auto Hrvatska).

Sadržaj na web stranicama https://shop.autohrvatska.hr/  zaštićen je autorskim pravima. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranica https://shop.autohrvatska.hr/  bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka AUTO HRVATSKE. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem web stranica https://shop.autohrvatska.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s ovim uvjetima korištenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

AUTO HRVATSKA prikuplja i obrađuje podatke korisnika dostavljene prilikom registracije kupovine i korištenjem internetskih stranica u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. Podaci koji se prikupljaju su: ime, prezime, OIB, datum rođenja, poštanska adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj, brojevi bankovnih računa, brojevi šasije vozila, registracijske oznake vozila. Svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka su komercijalne i marketinške svrhe te sve podudarne svrhe u skladu sa zakonom za potrebe AUTO HRVATSKA, njegovih izvršitelja, primatelja, partnera, klijenata, servisa, proizvoda i usluga. Prijavom u korisnički profil moguće je utvrditi prikupljene osobne podatke.

AUTO HRVATSKA se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica. Suglasnost korisnika za prikupljanje osobnih podataka ovdje (na izjavu niže).

Prodavateljima dajem suglasnost prikupljati, obrađivati i otkrivati moje osobne podatke (ime, prezime, OIB, datum rođenja, poštanska adresa, adresa elektroničke pošte, telefonski broj, brojevi bankovnih računa, brojevi šasije vozila, registracijske oznake vozila) u komercijalne i marketinške svrhe te sve podudarne svrhe u skladu sa zakonom za potrebe Prodavatelja, njihovih izvršitelja, primatelja, partnera, klijenata, servisa, proizvoda i usluga, pa tako i slanje obavijesti o proizvodima, uslugama, akcijama u obliku newslettera. Upoznat sam sa svojim pravima na pristup podacima, ispravak podataka, s činjenicom da svoje osobne podatke dajem dobrovoljno, s mogućim posljedicama uskrate davanja podataka kao i sa primateljima i osobnih podataka.

Navedeni podaci koristit će se isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga na zadovoljstvo korisnika. AUTO HRVATSKA se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Ukoliko ste u nekoj od naših aplikacija dali pristanak na korištenje Vaših podataka za primanje informacija o tvrtki i proizvodima, uvijek možete opozvati Vaš trenutni pristanak ubuduće.

AUTO HRVATSKA zadržava pravo izmjene sadržaja ovih web stranica te neće biti odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovih web stranica te prihvaća koristiti sadržaj ovih web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. AUTO HRVATSKA se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

Ove web stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. AUTO HRVATSKA nema nadzor niti utjecaj nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se odriče svake odgovornosti za sadržaje koji su u međuvremenu promijenjeni. Ova izjava o zaštiti podataka ne vrijedi za internetske stranice drugih ponuđača koje su linkovima povezane s našom stranicom.

Ova internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. „cookies“, tekstualne baze podataka, koje se pohranjuju na Vaše računalo i kojima omogućujete analizu korištenja internetske stranice. To su “first-party cookies” (Google Analytics cookie) i “third-party cookies” (DoubleClick cookie) Informacije koje kolačić generira o Vašem korištenju ove internetske stranice (uključujući Vašu IP-adresu) prenose se Google-ov server u SAD-u i tamo pohranjuju. Google će koristiti ove informacije u svrhu analize Vašeg korištenja internetske stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnostima na internetskim stranicama za potrebe operatera internetskih stranica te pružanja drugih usluga u svezi s korištenjem internetskih stranica i interneta, posebice Google Display oglašavanje (npr., remarketing, Google Display Network izvještavanje, integracija DoubleClick Campaign Managera i Google Analytics izvještaji o demografskim podacima i kategorijama interesa) Google može osim toga ove informacije po potrebi prenositi trećim osobama ako je to propisano zakonom ili ako treće osobe ove podatke obrađuju po nalogu Googlea. Google neće ni u kojem slučaju Vašu IP-adresu povezivati s drugim podacima koji su u posjedu Googlea. Instalaciju kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki preglednika; upozoravamo Vas međutim da u tom slučaju možda neće biti moguće koristiti sve funkcije ove internetske stranice u njihovom punom opsegu. Korištenjem ove internetske stranice izjavljujete da ste suglasni, da se podaci koje je o Vama prikupio Google, obrađuju na gore opisani način i u gore navedenu svrhu.

Možete spriječiti prikupljanje podataka od strane Google Analyticsa preko sljedećeg linka: Deaktivacijski add-on za internetski preglednik alata Google Analytics.

Alternativno, i dodatno za korisnike s mobilnim uređajima, možete koristiti OptOut kolačić. Iskoristiti ovaj link, kolačić će se postaviti i Google Analytics više neće prikupljati Vaše podatke.

Također, možete ostvariti svoje opće pravo prigovora na korištenje vaših podataka u reklamne svrhe u svakom trenutku s učinkom za budućnost. S obzirom na raspravu o korištenju analitičkih alata s kompletnom IP adresom, željeli bismo naglasiti da ova stranica koristi Google Analytics s ekstenzijom "_anonymizeIp ()", tako da se IP adrese dalje obrađuju u skraćenom obliku kako bi se spriječilo njihovo direktno povezivanje.

Možete se odjaviti iz Google Analyticsa za prilagođenu Google oglašivačku mrežu pomoću postavki za oglašavanje na www.google.com/settings/ads.

AUTO HRVATSKA zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja. O svakoj promjeni ovih uvjeta korištenja korisnici će biti na odgovarajući način i pravovremeno obaviješteni. Izmjene ovih uvjeta korištenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web stranicama https://shop.autohrvatska.hr

Ne jamčimo neprestanu, pravovremenu, sigurnu i besprijekornu dostupnost ni sadržaj web-stranica.

Ne jamčimo da će rezultati dobiveni korištenjem naših web-stranica zadovoljiti očekivanja ili biti potpuno pouzdani.

Ovim putem prihvaćate i potvrđujete da ste obaviješteni da bez prethodne najave i u svakom trenutku možemo otkazati ili na neodređeno vrijeme suspendirati rad ovih web-stranica.

Pristajete na sebe preuzeti rizik korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih web-stranica.

Svi proizvodi i usluge dostupni Vama putem sadržaja ove stranice (osim ako nije izričito navedeno drugačije) su u stanju „tako kako jest“ i „kako je dostupno“, bez davanja jamstva, prava na zastupanje, ili bilo kojih drugih uvjeta, izričitih ili podrazumijevanih.

AUTO HRVATSKA, kao ni zastupnici i zaposlenici, povezani partneri, pružatelji usluga, pripravnici, dobavljači ili davatelji licence nisu odgovorni za bilo kakvu ozljedu, gubitak, potraživanje ili bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, kaznenu Ili posljedičnu štetu bilo koje vrste.

Posebice je isključena odgovornost za  izgubljenu zaradu, izgubljenu štednju, gubitak podataka, troškove zamjene ili slične štete, čak ako su ugovorene ili nastale kao posljedica nepoštivanja ugovornih odredbi (uključujući i slučajeve omaške, nepažnje ili grube nepažnje) i korištenjem bilo koje usluge ili proizvoda nabavljenog na osnovi informacija i drugog sadržaja na ovim web-stranicama.

Nadalje, štetom se podrazumijevaju i svi zahtjevi koji se na bilo koji način odnose na vaše korištenje bilo koje usluge ili proizvoda, te obuhvaća, ali nije ograničena na , pogreške i propuste u bilo kojem sadržaju.

Budući da u nekim država ili jurisdikcijama zakonski nije dozvoljeno isključivanje ili ograničavanje odgovornosti za posljedičnu ili slučajnu štetu, tada je naša odgovornost ograničena u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom.

a) Pravo na pristup osobnim podacima

Korisnik može od AUTO HRVATSKE zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podaci i u kojoj mjeri.

b) Pravo na ispravak

Obrađuje li AUTO HRVATSKA nepotpune ili netočne osobne podatke, korisnik u svako doba može zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.

c) Pravo na brisanje

Korisnik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u njegove zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na privolu koja je povučena. Pri tome se mora voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.  

d) Pravo na ograničenje obrade

Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

- ako osporava točnost svojih podataka, i to tijekom razdoblja koje Auto Hrvatskoj omogućuje provjeru točnosti podataka,

- ako je obrada podataka Korisnika nezakonita, ali je Korisnik odbio brisanje i umjesto toga traži ograničavanje korištenja podataka,

- ako Auto Hrvatskoj za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Korisnik ih još uvijek treba za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili

- ako je Korisnik na obradu podataka uložio prigovor.

e) Pravo na prenosivost podataka

Podatke koje je Korisnik ustupio AUTO HRVATSKA i koji se obrađuju na temelju privole Korisnika ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, AUTO HRVATSKA će predati Korisniku na njegov zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, Auto Hrvatska može te podatke i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o zahtjevu Korisnika.

f) Pravo na podnošenje prigovora

Obrađuje li AUTO HRVATSKA podatke Korisnika radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili obradu temelji na potrebama legitimnih interesa AUTO HRVATSKA, Korisnik može uložiti prigovor na obradu podataka, ako postoji jači interes za zaštitom njegovih podataka. Prigovor radi obrade podataka zbog izravnog marketinga Korisnik može podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.

g) Pravo na žalbu

Ako Korisnik smatra, da je AUTO HRVATSKA prilikom obrade njegovih podataka prekršila propise o zaštiti osobnih podataka i time dovela do povrede njegovih interesa, prava ili sloboda, AUTO HRVATSKA moli da ju Korisnik kontaktira kako bi se mogla razjasniti sva moguća pitanja.

Sva gore navedena prava Korisnik može ostvariti izravno na telefon 0800 1952 ili poštom na adresu:

Auto Hrvatska Prodajno servisni centri d.o.o. Zastavnice 25 C, Hrvatski Leskovac HR-10257 Brezovica PODRUŽNICA AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI Radnička cesta 182 10 000 ZAGREB

 odnosno na adresu: AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o. Radnička cesta 182, 10 000 Zagreb

Osim direktno AUTO HRVATSKA, Korisnik se može obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) ili putem Platforme za internetsko rješavanje sporova (ORS)

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR

AUTO HRVATSKA u svrhu zaštite podataka poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje podatke Korisnika, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere provjeravaju i po potrebi prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede osobnih podataka Korisnika, koja može predstavljati veliki rizik za njegova prava i slobode, AUTO HRVATSKA će izvijestiti o tome Korisnika u skladu s važećim propisima.

Potrebno je imati na umu, da je za adekvatnu zaštitu osobnih podataka Korisnika, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih sa strane AUTO HRVATSKA, nužno da i sam Korisnik brine o sigurnoj pohrani predanih ili priopćenih korisničkih podataka, te njihovoj tajnosti.

Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

Podatke Korisnika AUTO HRVATSKA pohranjuje i obrađuje samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene svrhe/svrha, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podaci se trajno brišu ili čine anonimnima.

Ukoliko se odlučiti na ustupanje osobnih podataka – npr. Slanjem e-maila ili ispunjavanjem forme na Internet stranici – te podatke iskoristit ćemo kako bismo vam odgovorili na poruku ili upit koji ste nam uputili. AUTO HRVATSKA ne prikuplja osobne podatke za komercijalne marketinške aktivnosti ili distribuciju drugim komercijalnim organizacijama.

Uvjeti poslovanja vrijede od 01. 06. 2019. godine